Обемни стикери – цени

Интересът към обемните стикери, особено по време на участия в рекламни изложения, много често е бил последван от въпроса:

 – Каква е цената на този обемен стикер?

    Очакванията на задаващия този въпрос са да чуе конкретно число, което не се случва. Защо се получава така, че клиентът остава малко разочарован от това, че не получава цена за изработката на определен обемен стикер на момента? Защото при формирането на цената се вземат под внимание няколко фактора, всеки от които има различна тежест в общото понятие цена. Нека разгледаме кои са тези параметри, без да ги степенуваме по важност:

• Размерът, който в нашия случай има значение. Логично е, че колкото по-голям е размерът на стикера, толкова повече нараства и неговата цена. Важно е да се знае, че квадратурата при форми различни от квадратна и правоъгълна, се намира като се опише около тях допирателен квадрат или правоъгълник и се изчисли тяхното лице. Затова не се притеснявайте, ако не си спомняте как се намира лице на елипса, кръг, триъгълник или каквато и да е нестандартна форма. Решаването на тази задача оставете на нас. Съветът ни към Вас e да обърнете внимание на факта, че чрез размера на обемния стикер, можете да контролирате и получите цената, която търсите.

• Тиражът е фактор, който оказва голямо влияние при формирането на цената. Като се има предвид спецификата на приложение на обемните стикери, поръчваното количество едва ли може да бъде завишено самоцелно за постигане на по-ниска цена. И все пак, когато доминг стикерите са необходими за подчертаване на фирмена идентичност върху различни рекламни сувенири, нашият съвет е предварително проектиране на стикера така, че обемен стикер с един размер и дизайн да пасва и стои добре на няколко вида сувенири. Ако приложението на обемния стикер е върху техника или изделия за дълготрайна употреба, тогава акцентираме на факта, че обемните стикери могат да бъдат безпроблемно съхранявани с години. От нашия вече немалък опит в изработката на обемни стикери ще споделим, че имаме клиенти с регулярни поръчки, чиито тиражи задоволяват необходимостта от маркиране с обемен стикер за 2-3 години напред.

Формата на обемния стикер също влияе при определяне на цената. Така наречените стандартни форми като кръг, елипса, квадрат и правоъгълник са лесно изпълними за изработка. Технологията на доминга обаче поставя някои ограничения пред избора на форма за обемен стикер, затова звучат странно някои анонси като – Изработка на обемни стикери във всякакви форми и размери. Когато проектирате контура на обемния стикер, имайте предвид специфичното технологично изискване – без остри външни и вътрешни ъгли. Дали дадена форма е изпълнима, колко сложна е тя и как би се отразила в цената са въпроси, на които нашите специалисти ще отговорят след внимателна и конкретна преценка.

• Стигаме до следващия компонент в цената – печатна или печатни технологии. Коя от познатите техники на печат ще бъде най-подходяща за използване зависи от конкретния проект, от тиража, от акцента, който се търси. Понякога се налага прилагане на повече от една печатна технология, което логично води до повишаване цената на доминг стикера. Комбинация от печатни технологии, съчетана с дизайнерско въображение може наистина да се превърне в ново предизвикателство за нас, което не е получавало стойностно изражение до този момент.

• Медиите върху, които се печата са в пряка зависимост от избраната за дадения проект печатна технология. Като добавим многообразието от цветове и видове фолия, които да служат за печатен носител на обемния стикер, формулата за изчисляване на цената започна да придобива още по-сложен вид.

• Срокът за изработка, макар и в по-малка степен, също оказва влияние върху цената на обемния стикер. При изготвяне на оферта, определяме стандартен срок за изработка, който има резерви за намаляване със съответно завишаване в цената. За изпълнение на поръчки от вида – Трябват ми за вчера – трудно може да се говори, защото при изработката на обемни стикери има технологично време с ограничена възможност за съкращаване. И все пак, при необходимост, имаме случаи от нашата практиката, когато сме изпълнявали 5-цифрени тиражи в 3-дневен срок.

• Дългосрочното партньорство, което осигурява регулярност и повторяемост на поръчките е фактор, който не е за пренебрегване при формиране цената на обемните стикери. Логиката е, че е по-добре да заложиш на обем, отколкото на еднократно получена висока цена.

    Може би са необходими познания по Комбинаторика, за да се изчислят възможните комбинации от всички изброени фактори дотук, които биха предопределили броя на възможните обемни стикери и съответните цени към тях. А може би, е по-добра стратегия да се вземат под внимание конкретните изисквания на клиента по дадения проект за обемен стикер, да се обсъди областта на приложение или се добавят нови идеи към дизайна. Запитване за изработка на обемни стикери може да направите от страницата на продукта. Колкото повече фактори от горепосочените съдържа Вашето запитване, толкова и цената ще бъде по-адекватна и формулирана точно за Вас.