Указания за залепване

Как правилно да залепваме обемните стикери?
Обемните стикери се получават на листове с размер 200х300 мм, опаковани в ПЕ пликове. За да бъде залепването правилно и дълготрайно, има няколко основни правила, които трябва да се следват:

  1. Най-добре е залепването на обемните стикери да става в среда с околна температура – между 18°C и 30°C.
  2. Преди да бъдат апликирани върху изделията, за които са предназначени, стикерите трябва да престоят наколко часа в помещение със стайна температура.
  3. Добре би било предварително да се избере най-подходящото място върху изделието, на което обемният стикер ще бъде залепен.
  4. Много важно е повърхността, на която стикерът ще се апликира, да бъде добре почистена от прах, омаслители, влага и др. замърсители. За целта много подходящ е почисващ препарат за стъкла. След почистване, повърността трябва напълно да изсъхне.
  5. Внимателно отделете обемния стикер от хартиената подложка, като я прегънете леко назад и не докосвате задната лепилна страна на стикера. Опитайте се да го държите странично.
  6. Внимателно залепете стикера върху предварително избраното място. Ако обемният стикер е с малък размер, можете да го поставите директно. Когато стикерът е с по-голям размер, започнете залепването от някой ъгъл или страна и постепенно притискайте останалата част от стикера върху повърхността. Така ще избегнете задържането на въздух между обемния стикер и монтажната повърхност, което би намалило силата на залепване.
  7. Притиснете добре стикера от всички страни, особено по неговите краища. За целта може да си послужите с мек ракел или ролер. Приложеният натиск ще спомогне процеса на залепване между обемния стикер и апликиращата повърхност. Пълното залепване настъпва след 24-72 часа в зависимост от избрания тип лепилен слой.

Спазването на тези правила ще помогне обемният стикер да остане залепен върху желаното изделие, уред или апаратура възможно най-дълго време.

Обемните стикери трябва да бъдат съхранявани в оригиналните им опаковки, в помещения със стайна температура и влажност около 50%. Така ще бъдат годни за следващи приложения.